Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.mirthejanus.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

AUTEURSRECHTEN WEBSITE
Mirthe Janus streeft ernaar om deze website en de informatie daarvan actueel te houden. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat sommige informatie onvolledig of verouderd is. Mirthe Janus staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud. De informatie op de website is van algemene aard en dienen niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mirthe Janus is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie daarvan. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via e-mail of via de website kan niet zonder meer een relatie tussen Mirthe Janus en de gebruiker van de website ontstaan.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Mirthe Janus garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails of berichten via het contactformulier (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Mirthe Janus te corresponderen, accepteert u dit risico.

DERDEN
Mirthe Janus is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Mirthe Janus heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Mirthe Janus aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle publicaties en uitingen van Mirthe Janus zijn beschermd door het auteursrecht, beeldrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De content op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Mirthe Janus niet gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd of verspreid worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.